sommerfest 8/6

forventede arrangementer:

D. 4/5 arrangerer bestyrelsen en ”Tøjbytte dag” kl. 18.30 – 21.00.

Sommerfesten er planlagt til den 8/6. Evt. et besøg på Psykiatrimuseum i Brønderslev med efterfølgende spisning på Restaurant Hedelund.

Fyraftensmøde – Rundvisning på det kommende ”Supersygehus” den 26/9 kl. 16.00-18.00.

Julefrokosten er planlagt til den 7/12. Bestyrelsen arbejder videre med programmet.


Foreløbig Information om arrangementer 2016

Arrangementer:
Vi har ikke hørt fra Lisbeth Hammer vedr. hendes ønske om et arrangement, så det venter vi med.
Vi stiler mod at få et politikker møde i år, med oplæg om hvordan vi forvalter diverse tiltag i Aalborg kommune. Der er drøftet hvilke deltagere vi gerne vil invitere, bl.a. Helen Kæstel og Flemming møller Mortensen. Der skal være mulighed for de får 5 min. oplæg, hvorefter der skal være åben dialog mellem dem og os. Hvad vil vi have som emne i år, evt. opgaveløsning, delegerede opgaver fremover, stress blandt sygeplejersker, registrering, dokumentation, tidsregistrering, hurtigere udskrivelser…

Forårets arrangement: Der følges op på tidl. forslag om en rundvisning på Kræftens bekæmpelse, evt. uge 15-16.
Sommerfest er planlagt til d. 2/6, formentlig en bustur, evt. med besøg i en kirke ved Fosdalen på vej derop, til Jammerbugt kommune, med besøg og spisning på Skovsgaard hotel.

Julefrokost, d. 8/12 på cafe Peace.