Bestyrelsen

Formand:

Tine Korsgaard – sydvest  
Mail: tkb-aeh@aalborg.dk

hjemmesygeplejen sydvest  
Næstformand:

Kirsten Tingdal Rasmussen

Mail: ktr-aeh@aalborg.dk
centrum 

 

sekretær:

Birgitte Overgaard

Mail: boba-aeh@aalborg.dk

Plejehjemssygeplejerske Aalborg kommune
 
 
Kasserer:

Dorthe Villadsen 

Udviklingskonsulent Aalborg kommune
Layout master:

Ulla Lassen  

Mail: ul -aeh@aalborg.dk 

Plejehjemssygeplejerske Aalborg kommune
 

Suppleaant

Mia Emilie Røge Pedersen

miap-aeh@aalborg.dk

hjemmesygeplejen centrum
 
 
 

Beskrivelse af de forskellige bestyrelsesposter

Formanden laver udkast til dagsorden, beretning til generalforsamlingen, byder velkommen til arrangementerne samt har kontakten til DSR.

Kassereren ordner regnskab og klarer kontoen i Lån og Spar.

Sekretæren klarer medlemslisterne og sender meddelelser til medlemmerne. Der kommer en liste fra kommunen 1x/måned. Sender dagsorden til møderne i samråd med formanden.

Webmaster har kontakt til webhotel, opdaterer hjemmesiden, laver opslag.

De øvrige medlemmer er “praktiske grise”.