Generalforsamling

Dagsorden til Generalforsamling torsdag d. 7/12. 2017 kl. 17.30
Holdes i forbindelse med julefrokost på Café Peace.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskab.
 6. Godkendelse af regnskabet.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. D.v.s. 300kr årligt.
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg:
  Eva Nüchel (modtager ikke genvalg)
  Benthe Jonassen (modtager ikke genvalg)
  Lotta Bøjesen (modtager ikke genvalg)
  Hanne Jonstrup ( modtager ikke genvalg)Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  Der skal være 5 personer i bestyrelsen. Hvis der mod forventning ikke vælges 3 nye, indstilles klubben til lukning. Vi tror og håber selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre at finde 3 nye bestyrelsesmedlemmer til vores klub.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Valg af revisorer.
 12. Valg af revisorsuppleant.
 13. Evt.